Vedecká rada časopisu Motus in verbo

Predseda vedeckej rady

Šéfredaktorka

Členovia a členky vedeckej rady