Pokyny pre autorov a autorky

V súbore sa nachádzajú všetky pokyny k úprave príspevkov a požiadavky na ich štruktúru.