Často kladené otázky

 

Som doktorand na UCM v Trnave, môžem publikovať vo Vašom časopise?

Časopis ponúka publikačný priestor všetkým doktorandom a doktorandkám, ktorých témy príspevkov budú korešpondovať s tematickým zameraním časopisu a splnia požiadavky určené Štatútom a jeho prílohami – štúdie i recenzie sú organizované v sekciách: Etika, Etnológia, Filozofia, Historické vedy, Kulturológia, Lingvistika, Literárna veda, Odborová didaktika, Translatológia, Vedy o športe.